شاید یک تصمیم زندگی شما را متحول کند

آسان دیپلم بگیرید

افرادی که تا کنون موفق به اخذ دیپلم درسی اموزش و پرورش نشده اند،می توانند با گذراندن 53واحد دروس عمومی در دبیرستان و 43 واحد مهارت در آموزشگاه دارالفنون در رشته های ذکر شده موفق به اخذ دیپلم شده و بدون نیاز به گذراندن دوره پیش دانشگاهی در آزمون دانشگاه شرکت نمایند.

رشته های آموزشی

گرافیک رایانه


بیشتر بدانید

چهره سازی


بیشتر بدانید

طراحی صفحات وب


بیشتر بدانید

صفحه آرایی


بیشتر بدانید

مشاوره کاردانش

example


بیشتر بدانید