مرکز آموزش های فرهنگی هنری دارالفنون

Smaller Default Larger

آزمون جامع کاردانش 92


راهــنــمــای آزمــون هــای جــامــع مــهــارت هــای کــاردانــش 23 اسفند 1392

تـعـاریـف :

 • آزمون جامع : آزمونی است که پس از طی آموزش های مهارت نظری و عملی (بر اساس استانداردهای مهارتی کاردانش مصوب مجموعه هشتم آموزش و پرورش) و اتمام آموزش استاندارد مهارت فراگیران ، به منظور سنجش توانایی آنان در سطح کلیه مراکز مهارت آموزی کشور که با مشارکت دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و  هنری برگزار می گردد.
 • رشته مهارتي:  اين كه عنوان به ديپلم دانش آموز اطلاق مي گردد، چند استاندارد مهارت را شامل مي شود و حداقل از  32 واحد تا حداكثر 44 واحد درسي در هر رشته متغير است. 
 • استانداردهاي مهارت:  مجموعه دروس و سرفصل هاي آموزشي رشته­هاي مهارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند كه بر اساس مجموعه هشتم  وزارت آموزش و پرورش در مراکز مهارت آموزی اجرا می گردد .
 • آزمون نظري:  آزموني است كه به منظور سنجش دانش نظري فرد در استانداردهاي يك رشته به صورت چهار گزينه اي برگزار مي شود و نمره منفی ندارد.
 • آزمون عملي:  آزموني است كه به منظور سنجش توانايي ها و مهارت هاي عملي فرد در استانداردهاي يك رشته به صورت عملي و كارگاهي برگزار مي شود .
 • گواهی نامه مهارت: مدرکی است که پس از قبولی متقاضی در آزمون های کتبی و عملی به وي اعطاء می گردد و بیانگر صلاحیت مهارتی فرد بر اساس استاندارد قید شده برای ارائه به آموزش و پرورش می باشد.

 دوره های مجاز به شرکت در آزمون ها:

ردیف

عنوان دوره مجاز به شرکت در آزمون

1

کلیه هنرجویان غایب و مردود آزمون های جامع تیر و شهریور 1392

2

غایبین و مردودین دوره تحصیلی مهر 93-92

3

کلیه هنرجویان دوره تحصیلی مهر 93-92 که آموزش استاندارد مهارت های آنان بر اساس سرفصل های مصوب به پایان رسیده است.

 
 

عنوان مهارت های دوره  تحصیلی مهر 93-92 که طبق سرفصل های مصوب، مدت آموزش آنها به پایان می رسد

هنرجویانی مربوطه مجاز به شرکت در آزمون جامع 23 اسفند 92 می باشند

عنوان رشته

مهارت 1

میزان ساعت

مهارت 2

میزان ساعت

مهارت 3

میزان ساعت

مهارت 4

میزان ساعت

مهارت 5

میزان ساعت

آواز ایرانی

آواز ایرانی

540

نوازندگی  ساز پیانو(عمومی)

300

           

آواز جهانی

آواز جهانی

540

نوازندگی  ساز پیانو(عمومی)

300

           

تصویر برداری

طراحی سیاه و سفید

169

طراحی گرافیکی رنگی

129

کاربر رایانه ای

185

تایپ رایانه ای

100

   

تصویرسازی کامپیوتری

رایانه کار مقدماتی

420

رایانه کار پیشرفته

330

طراحی امور گرافیکی با رایانه

240

       

چهره آرایی

طراحی عمومی

333

طراحی چهره

210

ماسک سازی

421

       

چهره سازی

طراحی عمومی

333

طراحی چهره

210

           

طراحی صفحات وب

رایانه کار مقدماتی

420

رایانه کار پیشرفته

330

طراحی امور گرافیکی با رایانه

240

       

عکاسی دیجیتال

طراحی سیاه و سفید

169

طراحی گرافیکی رنگی

129

کاربر رایانه ای

185

تایپ رایانه ای

100

عکاسی دیجیتال

195

عکاسی

طراحی سیاه و سفید

169

طراحی گرافیکی رنگی

129

عکاسی سیاه و سفید

615

       

گرافیک رایانه

طراحی سیاه و سفید

169

طراحی گرافیکی رنگی

129

کاربر رایانه ای

185

تایپ رایانه ای

100

   

مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

برنامه ریزی امور خانواده

251

هنر در خانه

602

           

نوازندگی ساز ایرانی

نوازندگی ساز ایرانی

540

نوازندگی  ساز پیانو(عمومی)

300

           

نوازندگی ساز جهانی

نوازندگی ساز جهانی

540

نوازندگی  ساز پیانو(عمومی)

300

           
 

تاریخ برگزاری آزمون ها:

 •  زمان برگزاری آزمون جامع نظری: روز جمعه مورخه 92/12/23
 •  زمان برگزاری آزمون جامع عملی :  متعاقبا از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد.

نشانی محل برگزاری آزمون ها:

 •   متعاقبا اعلام خواهد شد.
 

زمان دریافت کارت ورود به جلسه:

 • متعاقبا اعلام خواهد شد.

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه:

 •  متعاقبا اعلام خواهد شد.

توصیه های مهم به هنرجویان محترم:

1.      آزمون هر استاندارد مهارتي  شامل دو مرحله (نظري و عملي ) مي باشد. به استثناء هنرجویان دوره های قبل که در یکی از دو آزمون نمره قبولی کسب نموده باشند.)

2.       متقاضيان پس از آزمون نظري و كسب اطلاع از آزمون عملي، طبق برنامه زمان بندي شده توسط كميته اجرايی آموزش استان به حوزه هاي تعيين شده اجراي آزمون عملي مراجعه مي نمايند . 

3.      حد نصاب  کسب نمره قبولي در آزمون نظري اخذ نمره 10 از 20 مي باشد .

4.      حد نصاب قبولي کسب نمره قبولی در آزمون عملي اخذ نمره 14 از 20 مي باشد .

توضیح: شرط قبولي نهايي كسب حداقل نمره نظري 10 و عملي 14 در هر استاندارد مهارت مي باشد .

5.      درب­های سالن نیم ساعت قبل از برگزاری آزمون بسته خواهد شد و پس از این ساعت هیچ کس حق ورود به سالن را نخواهد داشت .

6.      داوطلبان در روز آزمون فقط مجاز به داشتن کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس دار، چند مداد سیاه، مداد تراش، مداد پاک کن، ساعت مچی و یک سوزن یا سنجاق می­باشند،

توجه: ملاک ورود هنرجویان به جلسه آزمون، کارت ورود به جلسه به همراه مدارک شناسایی معتبر (اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس دار ) می باشد . از این رو هنرجویانی که کارت شناسایی معتبر عکس دار به همراه نداشته باشند از ورود آنها به جلسه آزمون جلوگیری می شود.

7.      همراه داشتن سایر وسایل به جلسه آزمون مانند هرگونه وسایل ارتباطی (تلفن همراه، پیجر، بی سیم و  ...)  کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه، ماشین حساب و ... ممنوع است. در صورت مشاهده،  تخلف محسوب شده و نمره صفر منظور خواهد شد.

8.      رعایت حجاب  و حفظ شئونات اسلامی توسط تمامی هنرجویان الزامی است.

9.      چنانچه به جای هر مهارت آموز فرد دیگری در جلسه آزمون(تئوری و عملی) شرکت نماید نمره صفر در هریک از بخش های آزمون(تئوری و عملی) منظور خواهد شد و فرد خاطی از شرکت مجدد در آزمون های بعدی محروم می شود.

10.  اخلال در نظم جلسه یا حوزه امتحانی تخلف محسوب شده و ضمن ارجاع موضوع به مرجع قضایی نمره آزمون مربوطه صفر منظور می گردد.

11.  ردو بدل کردن یادداشت و روش های مشابه، نوشتن پاسخنامه آزمون برای مهارت آموز دیگر، نمره صفر در همان آزمون لحاظ می گردد.

شرایط قبولی در آزمون ها:

 •  حد نصاب قبولی در آزمون نظری اخذ نمره 10 از 20 می باشد.
 •  حد نصاب قبولی در آزمون عملی اخذ نمره 14 از 20 می باشد.
 •   شریط قبولی نهایی کسب حداقل نمره نظری 10 و عملی 14 در هر استاندارد مهارت می باشد.
 •  نمره میان ترم دوره + نمره پایان دوره مهارت (آزمون جامع) = نمره نهایی مهارت در بخش نظری و عملی می باشد.
 •  نمره میان ترم  +  نمره آزمون جامع   = نمره نهایی مهارت( 5  + 15    =   20)
 •  نمره میان ترم نمره ای است که بر حسب تلاش و کوشش مهارت آموز در طول دوره آموزشی در دو بخش نظری و عملی توسط مرکز مجری آزمون به عمل می آید.

 تاریخ برگزاری آزمون های عملی:

 •  جزئیات کامل برگزاری آزمون های عملی متعاقبا اعلام خواهد شد.


 

 

جوملا فارسی