مرکز آموزش های فرهنگی هنری دارالفنون

Smaller Default Larger

3-تصویربرداری

 

 

 

      "تصویربرداری کاربردی"

 

 

این رشته با هدف ارائه آموزش های کاربردی به علاقمندان به عکاسی و تصویربرداریطراحی شده و از آنجایی که اصول عملکرد بسیاری از دوربین های تصویربرداری حرفه ایاشتراکات گسترده ای با دوربین های عکاسی حرفه ای دارد و حتی دربسیاری از موارد درتولید فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی از دوربین های عکاسی حرفه ایهمچون (5D Canon) استفاده می شود لذا هنرجویانعلاوه برآشنایی مقدماتی باساختمان دوربین هایعکاسیلنزها، فرمت ها و تکنیک های مهم عکاسی، با مبانی واصول تصویربرداری ویدئوییدیجیتال، مبانی کارگردانی فیلم کوتاه، روش های تصویربرداریاز مجالس، مراسم و سمینارها و تهیه  Visual Reporting  آشنا شده و ضمــن شناخت،طرز کار دوربین های حرفه ای)(DVcamمهارت در قاب بندی نما ها، زوایا، حرکات و تاثیراتروانی آن بر مخاطب با کلیات، مفاهیم، روش ها و ابزارهای نورپردازی، تصویربرداری حرکت(کرین، استدی کم، کوادکوپتر، هگزا کوپتر، اکتا کوپتر) نیز آشنایی مقدماتی پیدا می نمایند.

    

 

 

كاربرد شغلي : تصویربرداری فیلم کوتاه ، مجالس ، مراسم ، سمینار ها و دستیاری تصویربردار

در تولید تیزر های تبلیغاتی،سریال های تلویزیونی وتله فیلم

 

اساتید دوره :استاد محمد مهدی تدین موغاری، استاد محمد رضا پیلارام

 عنوان دوره 

"شهریه دوره"

تصویر برداری کاربردی 

940.000 تومان

  این دوره درسطح کاربردی برگزار می شود وجهت تصویربرداری ازمجالس ومراسم مفید می باشد.

*علاقمندان  می توانند دوره های تخصصی تر را نیز به صورت خصوصی درآموزشگاه بگذرانند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جوملا فارسی