مرکز آموزش های فرهنگی هنری دارالفنون

Smaller Default Larger

پرسنل و همکاران آموزشگاه سینمایی دارالفنون

 

  

 

پست سازمانی (همکاران تمام وقت)

نام ونام خانوادگی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

جناب آقای محمد مهدی تدین موغاری

قائم مقام مدیریت و معاونت اجرایی

سرکار خانم مریم حسینی

معاونت توسعه وتحقیقات بازار

جناب آقای علی مختاری موغاری

 معاون امور مالی و پشتیبانی

              جناب آقای میثم تدین موغاری          

معاون فرهنگی 

جناب آقای حمید رضا منتظری

مدیر داخلی

سرکار خانم نوشین باقری

   کارشناس آموزش

سرکار خانم عشرت پاک نیت

مسئول امورقردادها

جناب آقای  رضا مختاری

تبلیغات

جناب آقای سعید حسینی


خدمات

جناب آقای رسول حاتمی

 

                         خدمات


    سرکار خانم وظیفه میرزاپور

همکاران پاره وقت ومشاوران

نام ونام خانوادگی(روز و ساعت حضور)

 

                رئیس هیات علمی

 

جناب آقای استادضیاءالدین خطیر                 (دوشنبه ها18-16)

      معاونت پژوهش

جناب آقای استادسعید محبی

(سه شنبه ها18-16)

        معاونت برنامه ریزی   

  جناب آقای مهندس یاسرجوانمرد

          (نظارت وپشتیبانی )

          مدیر کارگاه های آموزشی تئاتر  

سرکارخانم مریم جعفری حصارلو                    (پشتیبانی )

 مسئول صداوپشتیبانی فنی 

  جناب آقای سید علی رضوی ازناوه

(پشتیبانی )

 مسئول استودیو و تدوین 

 جناب آقای  علی ایزدپرست    (پشتیبانی )

 مسئول جلسات هفتگی نقد عکس وانجمن  

 جناب آقای جواد پورسعید

(شنبه ها19-17)

 مدیر روابط عمومی رسانه

 جناب آقای مهدی جمشیدی

انفورماتیک 

 جناب آقای سید عماد حجازیان

 مرکزآموزش های فرهنگی هنری دارالفنون همکاررسمی دیگری به غیرازافرادذکرشده دراین صفحه نداردوهمکاری کلیه اساتید با این مرکزبه صورت حق التدریس پاره وقت می باشد ..

 

 

 

 

جوملا فارسی