مرکز آموزش های فرهنگی هنری دارالفنون

Smaller Default Larger

اساتیدآموزشگاه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

رشته تحصیلی

رشته مورد تدریس

1 داوود فتحعلی بیگی دکترا

 

 

 درجه 1 هنری نمایش 

 

 

 بازیگری -خلاقیت نمایشی
2 ضیاءالدین خطیر کارشناس ارشد عکاسی  عکاسی- لابراتوار
3 محمد مهدی تدین موغاری کارشناس ارشد هنرهای زیبا فیلمسازی، عکاسی
4 اسماعیل فلاح پور کارشناس ارشد سینما فیلمسازی، عکاسی
5  فرخ مجیدی  کارشناس ارشد سینما فیلمسازی، عکاسی
6 تیرداد سخایی کارشناس ارشد سینما فیلمبرداری
7  آمنه ابراهیم زاده کارشناس ارشد نمایش  فیلم نامه نویسی
8 هرمز حقیقی کارشناس ارشد  انیمیشن انیمیشن
9   فریماه فاطمی
کارشناس ارشد  نقاشی هنرهای تجسمی
10   شیرین خادمی
کارشناس ارشد  نقاشی هنرهای تجسمی
11 پردیس نوری کارشناس ارشد  نقاشی هنرهای تجسمی
12 مریم جعفری حصارلو کارشناس ارشد   سینما کارگردانی ، بازیگری
13  مریم حسینی  کارشناس عکاسی عکاسی و تصویر برداری
14 محمدسعید خسروی  کارشناس تدوین تدوین
15 مریم فاطمی کارشناس عکاسی عکاسی
16 محمد رضا پیلارام کارشناس  فیلمبرداری  تصویر برداری
17  مجید حکیمی نیا کارشناس طراحی صنعتی هنرهای تجسمی
18  آرش شریف زاده کارشناس  گرافیک هنرهای تجسمی
19 بهارمومنی  کارشناس ارشد ادبیات نمایشی  فیلمنامه نویسی
20  معصومه تدین کارشناس  کامپیوتر کامپیوتر
21  علی شفیعی کارشناس  کامپیوتر کامپیوتر
22  علی نظری کارشناس  کامپیوتر کامپیوتر
23  مصطفی مرادی کارشناس  کامپیوتر کامپیوتر
24 حمیدرضا زاشکانی  کارشناس تکنولوژی آموزش  فیلمسازی
25 سعید محبی معاونت پژوهش و توسعه فناوری
26 شیوا خسرو مهر  مشاور هنری و  سینمایی
27 نعیمه  نظام دوست مشاور هماهنگی تلویزیونی و سینمایی
28 حسن نوروزنیا کارشناس  نقاشی هنرهای تجسمی
29 جوادپورسعید کارشناس ارشد عکاسی عکاسی

 

30

 

 

31

مسعود ملکوتی نیا

 

 

عماد ممشلی

کارشناس ارشد

 

 

کارشناسی ارشد

فیلمسازی

 

نقاشی

فیلمسازی

 

نقاشی ،مبانی هنرهای تجسمی

 * این صفحه درحال به روز رسانی است و اسامی ورزومه تعدادی از اساتید کامل نمی باشد.
بخشی از رزومه حرفه ای اساتید به نام ونام خانوادگی وبخشی به رشته مورد تدریس لینک شده است 

*ازمدرسین واساتید گرامی که تمایل به همکاری بااین مرکز را دارند درخواست می شود جهت تکمیل فرم ومدارک به واحد آموزش مراجعه نمایند. 

 

 

 

 

 

 

 

جوملا فارسی