مرکز آموزش های فرهنگی هنری دارالفنون

Smaller Default Larger

شهریه دوره های آموزشی سال95

شهریه دوره های آموزشی آزاد آموزشگاه سینمایی دارالفنون از تاریخ1395/1/14-  12% افزایش یافت.

کلیه متقاضیانی که تاقبل از تاریخ مذکور نسبت به واریز شهریه ویاتکمیل مراحل ثبت نام اقدام نموده اند مشمول این افزایش نخواهند شد.

شهریه دوره های آموزشی این مرکز پس ازافزایش بشرح ذیل است.

عکاسی کاربردی 840 هزارتومان

تدوین کاربردی 840 هزارتومان

تصویربرداری کاربردی 840 هزارتومان

کارگردانی(ترمیک) 840 هزارتومان

دوره کاربردی تدوین حرفه ای وجلوه های ویژه 1/400/000هزارتومان
دوره انیمیشن کاربردی(2D &3D)     شهریه 1/926/000 تومان

فیلمنامه نویسی (ترمیک)571200 تومان  باکسر شهریه حمایتی 403000 تومان

عکاسی وتصویربرداری کاربردی 1/200/000  هزارتومان

دوره جامع تصویربرداری وتدوین 2/296/000 هزارتومان

دوره جامع عکاسی حرفه ای  2/296/000 هزارتومان

دوره کارگاهی نورپردازی پرتره ومدلینگ 896/000 هزارتومان

دوره کارگاهیطراحی آلبوم دیجیتال 560/000 هزارتومان

دورهکارگاهی عکاسی طبیعت 896/000 هزارتومان

 

 

 

جوملا فارسی