مرکز آموزش های فرهنگی هنری دارالفنون

Smaller Default Larger

تقویم آموزشی ( کلاس های در حال برگزاری )

نام درس

نام استاد

ساعت

روز

کارگاه آموزشی نقد عکس

استاد جواد پورسعید

17-19

شنبه

گرافیک رایانه 

استاد منتظری

17-19

یکشنبه

کاربررایانه /تایپ رایانه 

استادجوادی 

15-18

سه شنبه 

گرافیک رایانه

استاد منتظری

17-19

فتوشاپ

استاد منتظری

14.30-16

چهارشنبه

عکاسی

استاد تدین

16-17.3

 

 

فتوشاپ عکاسی

 

نورپردازی بانوان 

وطراحی آلبوم دیجیتال 

 

 

 

 

استادمنتظری

 

استاد مریم فاطمی

استادفریماه فاطمی 

 

 

 

 17.30-19

 

 

 

16-18 ,   18-20

 

16-18  ,   18-20

 

 

 

 

 

فیلمنامه نویسی ترم 1

استاد سخایی

9-12

پنجشنبه

فیلمنامه نویسی ترم 2

استاد سخایی

12.30-15.30

نقاشی

استاد منتظری

18 -16

 کاربررایانه /تایپ رایانه 

استادجوادی 

16-19

 

تدوین وجلوه های ویژه

 

استاد محمد سعید خسروی

 

 

12/30 - 15/30

 

 16 - 19

 

 

 

جوملا فارسی